Privacyverklaring
ChatelainXpert SPRL, hierna ChatelainXpert, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het verzamelt.

Het neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

ChatelainXpert verwerkt alleen de gegevens die zij nodig heeft en bewaart deze niet langer dan strikt noodzakelijk is om de volgende doeleinden te bereiken:

het beheer van het klantenbestand en het totaalbeeld van de klant ;
de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, met name op de volgende gebieden: taxaties van onroerend goed; energieprestatiecertificaten; inventarissen van inrichting en toebehoren; vastgoedadvies, met name met betrekking tot de stedenbouwkundige wetgeving.
Zonder deze gegevens zou ChatelainXpert niet in staat zijn de haar toevertrouwde taken uit te voeren. ChatelainXpert heeft ook een legitiem belang bij het gebruik van uw gegevens om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt door ChatelainXpert, alsmede door gespecialiseerde onderaannemers die door ChatelainXpert worden gebruikt voor bepaalde diensten, zoals gegevensopslag, IT-ondersteuning, enz. Zij moeten de instructies van ChatelainXpert opvolgen en het privacybeleid respecteren.

ChatelainXpert zal je om toestemming vragen wanneer dat nodig is. Tenzij er een wettelijke uitzondering is, heb je als klant de volgende rechten:

- Je mag je toestemming intrekken;

- je hebt het recht om op elk moment te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en in welke mate we ze gebruiken;

- je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten rectificeren;

- U hebt ook het recht om op zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

- u hebt het recht om bezwaar te maken, zonder dat u zich hoeft te verantwoorden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing;

- als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken;

- je hebt het recht om ChatelainXpert te vragen je persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Deze rechten zijn echter niet absoluut. Elk verzoek zal daarom per geval worden bekeken. Het wissen van je persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat ChatelainXpert je bepaalde diensten niet meer kan leveren.

- U hebt het recht om overdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Je kunt deze rechten gratis uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@chatelainxpert.be of per post naar SPRL ChatelainXpert ter attentie van de heer Frédéric CHATELAIN, 4557 Tinlot, rue Sur Haies, 2.

Als u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@chatelainxpert.be. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

---

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om statistieken over onze website te verzamelen. Deze statistieken worden anoniem verzameld en stellen ons in staat om het gebruik van onze diensten te verbeteren op basis van de verzamelde gegevens.